shopify stats

Outta the Blue Vatos komt uit ons eigen fok uit de combinatie Armoracia Amazing Ashanti x Jamahlcats Armani. Blue is een blue tabby spotted dame met mooie duidelijke rozetten. Deze kleur kwam voor ons totaal onverwachts maar we vinden het een prachtige kleur en zullen ook voor 2016 een mooie blue of blauwdragende kater voor haar gaan zoeken

Pra N/N by parentage

PKdef N/N by parentage

HCM ; normal ( echo february 2016)

PKD ; normal

Fiv/Felv negatief

Outta the Blue Vatos comes from our own breeding from the combination Armoracia Amazing Ashanti x Jamahlcats Armani. Blue is a blue tabby spotted female with beautiful clear rosettes. This color was totally unexpected for us but we find it a beautiful color  and for 2016 we will also look for a beautiful blue or blue -carrying male for her